Zarząd, na czele z przewodniczącym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej – posłem Kazimierzem Gołojuchem, oraz delegaci wszystkich kół parafialnych rozpoczęli go Mszą świętą w świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymiliana w Hermanowej. Organizatorami XVIII Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiejbyło parafialne Koło Stowarzyszenia w Hermanowej. Eucharystii przewodniczył diecezjalny asystent Stowarzyszenia ks. Marian Raźnikiewicz, a homilię wygłosił ks. Prałat Józef Bednarczyk.
Ks. Prałat podkreślił wartość rodziny, która pojawiła się już u początku świata (jest to dzieło Boga). Jej wartość jest więc niepodważalna. Zaznaczył trudności rodzin – dlatego dano nam pomoc – sakrament małżeństwa. Jezus Chrystus sam wszedł w rodzinę, aby jej pomóc i ją uświęcić. Przykładem i wzorem do naśladowania jest rodzina nazaretańska. Św. Józef – wzór  dla mężczyzn, Maryja – wzór  macierzyństwa i miłości do Jezusa Chrystusa. Pomocą dla rodzin jest filar wiary – otrzymany na chrzcie świętym, filar liturgii – uczymy się kultu Bożego oraz filar prawa. Prawo Boże i kościelne jest nam pomocą w relacjach z Bogiem, ludźmi i samym sobą. Uczymy się poszanowania własnej godności.
            Po zakończeniu Eucharystii zostaliśmy zaproszeni do uroczego zakątka hermanowskiego lasu. Znajduje się tutaj niewielka kaplica ze źródełkiem, nazywana Studzianką, a w niej obraz Matki Bożej. Wiadomo, że około 1860 roku znajdowała się już tutaj kaplica, która była przebudowywana trzykrotnie. Studzianka zachowała swój niepowtarzalny klimat. Jest to wspaniałe miejsce do modlitwy i refleksji. Coraz więcej ludzi zawierza swój los Bogu za pośrednictwem Matki Bożej Studziańskiej i czerpie wodę, która i dziś ma uzdrawiającą moc.
            Następnie udaliśmy się do Domu Ludowego, gdzie obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczął wykład Pana prof. Bolesława Fleszara – naukowca Politechniki Rzeszowskiej, który na wstępie zdefiniował pojęcie naukowca, jako WIERNEGO SŁUGĘ PRAWDZIE. („poznajcie prawdę a prawda was wyzwoli”). Ta służba prawdzie nie jest ani łatwa, ani prosta. Czasem jest to dramat. Bóg oczekuje od nas, abyśmy odkryli swoje powołanie, a wtedy trzeba je realizować – nie ma innej alternatywy. Pan Profesor podkreślił, że we współczesnej Polsce, współczesnej Europie – nie ma PRAWDY – są tylko opinie – relatywizm moralny.
Jak uratować Europę? Błogosławiony Jan Paweł II podał program, rozpoczynając
swój pontyfikat: „OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI. NIE LĘKAJCIE SIĘ”. Natomiast w Europie otwarto drzwi szatanowi. Musimy stanąć w prawdzie i głosić tę prawdę.
Zasadniczy temat wykładu – to  naukowe spojrzenie na całun Turyński. Pan profesor specjalista od procesów fotochemicznych, fotografii i materiałów światłoczułych podkreślił, że Całun Turyński, który jest negatywem, jest skutkiem tajemniczego, nieznanego na tym świecie światła. Tylko tyle można powiedzieć naukowo. Reszta to są opinie.
Później zajął głos Europoseł Podkarpacia – pan Tomasz Poręba, który również podkreślił, że w Europie istnieje zaplanowana walka z Kościołem i rodziną. Przedstawiciele Polski w Europarlamencie muszą walczyć, aby „nie wypchnąć” chrześcijan ze sfery życia publicznego.
Po tej uczcie duchowej przyszedł czas na obiad, przygotowany przez Koło w Hermanowej. Bóg zapłać za smaczny poczęstunek. Wśród Gości, którzy zabierali głos byli: Starosta rzeszowski – p . Józef Jodłowski oraz p. Józef Górny wice – prezes NIK.
Przewodniczący Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej – poseł Kazimierz Gołojuch przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2011. Po przedstawionym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej, delegaci udzielili Zarządowi absolutorium za rok 2011. Po dyskusji na temat działalności, wynikającej z troski o rozwój Stowarzyszenia, przyjęto uchwały:
- Dotyczącą przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym
- Dotyczącą zmian w nauczaniu historii w liceach
- W sprawie wykluczenia nauki religii z ramowego planu bezpłatnego nauczania.
- W sprawie zakazu parad gejów.
Marta Przewor
 
  
 
 
 
Uchwała nr    /2012
XVIII Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej 
z dnia 23 czerwca 2012 roku
 
Dotyczy  przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym

XVIII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej  wyraża swoje oburzenie  podtrzymywaniem negatywnej decyzji krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie przyznania koncesji na tzw. multipleksie cyfrowym dla Telewizji Trwam.
Walne Zgromadzenie oświadcza, że nie przyznanie miejsca przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji jest działaniem sprzecznym z Konstytucją Rzeczpospolitej. Jest naruszeniem prawa katolickiej opinii publicznej. Narusza zasadę pluralizmu mediów i równości wobec prawa, które powinny być podstawą funkcjonowania wolnego i demokratycznego państwa.  

 
 
 
Uchwała nr    /2012
XVIII Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej 
z dnia 23 czerwca 2012 roku
 
 
dotyczy zmian w nauczaniu historii w liceach
 
 

XVIII
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej wyraża niepokój wobec zmian w nauczaniu historii w liceach. Zredukowanie ilości godzin z 150 do 60 w cyklu trzyletniej nauki historii w liceach prowadzi do braku historii jako obowiązkowego przedmiotu w klasach drugich i trzecich. Realizacja tego zamierzenia doprowadzi do zubożenia treści nauczania historii w przygotowanych podręcznikach.
Wobec tego XVIII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej składa stanowczy protest wobec zaistniałych zmian związanych z redukcją programu historii.
 
 
Uchwała nr    /2012
XVIII Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej 
z dnia 23 czerwca 2012 roku
 
W sprawie wykluczenia nauki religii z ramowego planu bezpłatnego nauczania.
 
 
XVIII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej  protestuje wobec dotychczasowych aktów wykonawczych Ministerstwa Edukacji Narodowej, wykluczających naukę religii/etyki z ramowego planu bezpłatnego nauczania.
 
W dotychczasowych aktach wykonawczych Ministerstwa Edukacji Narodowej do ustawy o systemie oświaty nauka religii znajdowała się w ramowym planie nauczania. 1 września 2012 roku rozpocznie się nowy rok szkolny. Od tego dnia będzie obowiązywało  nowe rozporządzenie MEN, wykluczające naukę religii z ramowego planu nauczania. Faktem jest, że tylko przedmioty znajdujące się w ramowym planie nauczania są bezpłatne. Nie ma więc pewności, że polskie samorządy, których większość przeżywa trudności budżetowe, będą finansować nauczanie religii w swoim jednostkach oświatowych. Nie ma również jednoznacznego zapewnienia Rządu RP o uwzględnieniu nauki religii przy naliczaniu części oświatowej subwencji ogólnej, które otrzymują samorządy z budżetu państwa.
 
 
 
Uchwała nr    /2012
XVIII Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej 
z dnia 23 czerwca 2012 roku
 
 
 
W sprawie zakazu parad gejów
 
Władze lokalne powinny mieć prawo zabraniania parad homoseksualistów na swoim terenie. Lokalna społeczność powinna mieć prawo odmówić zgody na promowanie w przestrzeni publicznej zachowań, które uważają za sprzeczne z etyką. Paradom homoseksualistów zazwyczaj towarzyszą obsceniczne zachowania. Jako rodzice mamy prawo chronić dzieci przed tego rodzaju obrazami.
XVIII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej  uważa, że w kraju demokratycznym władze, które są wybierane przez lokalne społeczeństwo winny mieć prawo odmowy promowania niemoralności w przestrzeni publicznej.